Tradiţia înşelăciunii este una din însemnele sacre pe blazonul famigliei Oprea. Pentru asta nici măcar nu trebui sa fie cineva născut în famiglie. Poate fi şi adoptat aşa cum este cazul cumnatei generalului izmănar Gabriel Oprea faimoasa OPREA MARIOARA contabilă lichidatoare a firmelor intrate în vizorul opresc.

Săvârșind din greu la faptele eroice de furat, înşelat, jepcuit şi alte minunate fapte de arme opreşti iată că Marioara nu s-a putu da după izmenele lui Gabriel Oprea şi a ajuns să se dea după gratii pe la Penitenciarul de fete cuminţi de la Tîrgşor.

Despre ce este vorba? Linkul alăturat ne spune mai multe:

Dosarul Marioarei Oprea

 

Adică mai exact Mărioara a băgat măna până la cot în borcanul cu  prăjituri şi iată că a venit vremea să dea socoteală. Pe când şi Gabriel Oprea? Poate curând….

Iar Marioara ajunsă în libertate chiar şi provizorie la 27 martie 2007, graţie vajnicului general izmană poate ajunge din nou la umbra gratiilor aşa de dragi famigliei ude are de stat vreo 10 ani buni…

Numãr unic dosar:
(Numãr în format vechi)
 200/120/2007
Înregistrat în data de:  04-06-2008
Obiect dosar:  
Materia juridicã:  
Stadiu procesual:  Apel
Părţi: OPREA MARIOARA : Apelant
S.C. ,,CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV ” S.A. : Intimat
SC CONSULTING LICHIDĂRI SRL BRAŞOV – REPREZENTANTUL PĂRŢII CIVILE SC CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV SA : Intimat
CĂI DE ATAC:  
 
   
TERMENE DE JUDECATÃ:  
Data Detalii
16/02/2007 Amânat
Solutie: Încuviinţează cererea formulată de inculpata Oprea Marioara în sensul amânării cauzei pentru a da posibilitatea acesteia de a-şi angaja un apărător. Se va emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov pentru a comunica instanţei de judecată relaţii referitoare la situaţia juridică actuală a părţii civile SC CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV. Se va cita inculpata la Penitenciarul Târgşor în conformitate cu dispoziţiile art. 177 alin 6 cod procedură penală , cu precizarea datelor acesteia de stare civilă. Se va cita partea civilă , cu menţiunea pentru factorul poştal de a îndeplini corect procedura de citare , prin aplicarea ştampilei unităţii citate. Acordă termen de judecată la data de 19 martie 2007- timpul II .
19/03/2007 Amânat
Solutie: Acordă termen pentru lipsa de procedură cu partea civilă şi în vederea introducerii şi citării a lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov, în calitate de parte civilă. Admite cererea apărătorului inculpatei şi acordă termen de grefă la data de 30.03.2007. Citarea inculpatei cu datele de stare civilă şi menţiunea „prezenţa obligatorie”, la Penitenciarul Târgşor, jud.Prahova. Introducerea în cauză şi citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov, în calitate de parte civilă. Amână cauza la data de 20.04.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.03.2007.
20/04/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile şi acordă termen de judecată pentru lipsa de apărare a inculpatei şi pentru a se lua cunoştinţă despre conţinutul înscrisurilor depuse la dosar la acest termen de inculpată. Ia act că inculpata a fost liberată condiţionat la data de 27.03.2007, potrivit copiei biletului de liberare nr.6203 din 27.03.2007 emis de Penitenciarul Târgşor, jud.Prahova, depus la dosar la acest termen de judecată. Emiterea unei adrese către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, fiindu-ne necesare la soluţionarea cauzei. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de parte civilă. Amână cauza la data de 21.05.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.04.2007.
21/05/2007 Amânat
Solutie: Respinge cererea apărătorului inculpatei, privind citarea martorilor din acte, fiind neîntemeiată în acest moment. Admite cererile şi acordă termen de judecată pentru lipsa dosarelor sus-enunţate. Revenirea cu adresă către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, fiindu-ne necesare la soluţionarea cauzei, care a fost amânată la 2 termene consecutiv pentru lipsa dosarului de urmărire penală ataşat dosarului de mai sus. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de reprezentant al părţii civile. Amână cauza la data de 18.06.2007, timpul 2, ora 11,30. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.05.2007.
18/06/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile apărătorului inculpatului şi procurorului de şedinţă şi acordă termen pentru lipsa dosarului sus-enunţat. Revenirea cu adresă către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, deoarece dosarul nr.757/1/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti – Secţia penală, soluţionat prin decizia penală nr.2344/02.05.2007, după ce va fi redactat. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de reprezentant al părţii civile. Amână cauza la data de 18.09.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.06.2007.
18/09/2007 Amânat
Solutie: Admite cererea şi acordă termen în vederea citării primilor 2 martori din acte conceptaţi în rechizitoriu. Prorogă discutarea cererii formulate de apărătorul inculpatei, prin care se solicită citarea martorilor Manea Gheorghe, Lascu Eugeniu şi Homorezeanu Florin Liviu, în vederea audierii acestora în prezenta inculpatei, după ce vor fi audiaţi martorii din acte. Amână cauza la data de 15.10.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2007.
15/10/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile şi acordă termen pentru lipsa de apărare a inculpatei şi în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea civilă. Pune în vedere martorului din acte Burlacu Sabina prezent în şedinţa de judecată de astăzi, să se prezinte şi la termenul următor în vederea audierii. Citarea părţii civile atât la sediul cunoscut cât şi prin lichidatorul judiciar. Citarea martorului din acte Dragotă Paulina care nu s-a prezentat la acest termen de judecată. Amână cauza la data de 05.11.2007, timpul 2, ora 11,00, pentru a fi soluţionată de către completul C9F – judecător Motoroiu Adriana, potrivit repartizării ciclice a dosarelor de fond, întrucât completul C5F – judecător Simona Duvalmă s-a desfiinţat, prin transferul d-nei judecător la Secţia civilă a Tribunalului Dâmboviţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15.10.2007.
05/11/2007 Amânat
Solutie: Amâna cauza pentru lipsa martorilor din acte.
03/12/2007 Amânat
Solutie: Amânat în vederea administrării probei cu martori.
08/01/2008 Amânat
Solutie: Amânat pentru audierea martorilor Creţu Maria şi Năstase Marian , nominalizaţi în actul de acuzare şi a martorilor Cristof Iacob şi Savu Paul care au dat declaraţii în faza de urmărire penală . Citarea martorilor şi a părţii civile , atât la sediul cunoscut , cât şi prin lichidator judiciar . Emiterea pe numele martorei Creţu Maria a unui mandat de aducere , cu însoţitor.
04/02/2008 Amânat
Solutie: Admite cererile formulate de procurorul de şedinţă şi apărătorul ales al inculpatei privitoare la amânarea cauzei în vederea audierii martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian . Amendarea judiciară cu suma de câte 500 lei , în conformitate cu dispoziţiile art. 198 alin. 2 Cod procedura penala , a martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian, pentru lipsa nejustificată la termenul de judecată la care a fost legal citaţi , în vederea audierii . Emiterea unor adrese către martori prin care să li se aducă la cunoştinţă faptul că s-a dispus amendarea judiciară pentru neprezentarea la instanţă, la termenul de judecată pentru care au fost legal citaţi , cu menţiunea că sancţiunea urmează a se repeta la fiecare termen de judecată , în cazul neprezentării pentru audiere . Emiterea pe numele martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian a unor mandate , cu însoţitor , în conformitate cu dispoziţiile art. 183 Cod procedură penală , cu atenţionarea reprezentantului organului de poliţie însărcinat cu îndeplinirea mandatului , că în cazul în care nu se va asigura prezenţa martorei la instanţă, se va dispune amendarea judiciară sa , în conformitate cu dispoziţiile art. 198 alin. 1 Cod procedură penală . Citarea martorilor Năstase Marian şi Cristof Iacob la adresele indicate de aceştia în declaraţiile date în faza de urmărire penală . Conceptarea şi citarea în calitate de martori a numiţilor Savu Emil Florian, contabil la firma administrată de inculpată , Manea Gheorghe , colaborator al SC GENERAL C.S. EXPORT şi Homorozeanu Florin , director economic al SCCF Braşov , audiaţi în cursul urmăririi penale , cu menţiunea că prezenţa acestora la instanţă este obligatorie , în caz contrar urmând a se face aplicarea dispoziţiilor art. 198 Cod procedură penală referitoare la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare . Citarea părţii civile S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV S.A., atât la sediul cunoscut cât şi prin lichidatorul judiciar S.C.CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L.
07/03/2008 Amânat
Solutie: Amână cauza pentru audierea martorilor din acte Homorozeanu Florin şi Lascu Eugen . Citarea părţilor care nu au termenul în cunoştinţă.

01/04/2008 Amânat
Solutie: Amână cauza pentru audierea martorului Lascu Eugeniu şi pentru administrarea probatoriului încuviinţat în circumstanţierea inculpatei .Citarea acestuia la locul de deţinere şi la domiciliul din Braşov . Citarea părţii civile , prin lichidator judiciar.
29/04/2008 Soluţionare
Solutie: Amână pronunţarea , la cererea apărătorului ales al inculpatei , pentru data de 07 mai 2008 , pentru a se depune la dosar note scrise .
07/05/2008 Amânat
Solutie: Amână pronunţarea la data de 12.05.2008.
12/05/2008 Soluţionare
Solutie: În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei Oprea Marioara, fiica lui Constantin şi Georgeta, născută la data de 25.05.1960 în Casimcea, judeţul Tulcea, CNP 2600525400361, domiciliată în Bucureşti, str.13 Septembrie nr.137, bloc T1 C, sc.1, et.5, ap.17, sector 5 din infracţiunea prevăzută de art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal în cea prevăzută de art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 – 42 Cod penal . Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata Oprea Marioara din infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată – art. 215 alin. 1, 4 , 5 Cod penal în cea prevăzută de art. 84 alin. 2 din Legea 59/1934. În baza dispoziţiilor art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 – 42 Cod penal condamnă pe inculpata Oprea Marioara, fiica lui Constantin şi Georgeta, născută la data de 25.05.1960 în Casimcea, judeţul Tulcea, CNP 2600525400361, domiciliată în Bucureşti, str.13 Septembrie nr.137, bloc T1 C, sc.1, et.5, ap.17, sector 5 , la 10 ani închisoare . În baza art. 215 alin. 5 raportat la art. 65 Cod penal interzice inculpatei Oprea Marioara , ca pedeapsă complementară , drepturile prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal pe o perioadă de 4 ani . În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei Oprea Marioara , ca pedeapsă accesorie , drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal , de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea pedepsei principale . Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti , conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 26/1990 modificată . În baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală cu aplicarea art. 998 şi următoarele Cod civil , obligă pe inculpată la plata sumei de 213.772,0751 RON , cu titlu de despăgubiri civile către S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV S.A., cu sediul în Braşov, str. Carpaţi nr.15-17, judeţul Braşov – prin lichidator judiciar S.C.CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov , sumă ce va fi actualizată la data plăţii cu indicele de inflaţie , luându-se act că suma de 207.727,9 RON a fost recuperată de partea civilă. Respinge cererea de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei, formulată de partea civilă . Obligă pe inculpată la plata sumei de 500 RON , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat . Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpata prezentă , şi de la comunicare pentru părţile lipsă . Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 mai 2008 .