În vreme ce cumnata generalului cu multe stele, Marioara Oprea se gândea cu jale la lunga suferinţă de la Tîrgşor generalul intendenţios cugeta la binele Patriei şi la siguranţa şi liniştea compatrioţilor săi.

Cu rigurozitatea ştiută şi in puţine cuvinte, nu fiindcă ar avea vocabularul limitat ci din dorinţa de a se face înţeles chiar şi la Fundulea, Gabriel Oprea se agită în Camera Deputaţilor cu al său proiect de lege „Propunere legislativă privind autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii naţionale” adus la discuţii încă din 2005.

Ca sa fie omul pregătit de cele ce speră că vor urma se pune pe treabă ţi prin mâna sa lungă terminată cu degetele frăţiorului său drag OPREA DANIEL avansat de la chelner la ascultac dar fără să neglijeze câteva nume celebre întru ale pândarilor şi ascultacilor o pun de o firmă.

Reprodus din Monitorul Oficial PARTEA a IV-a,

 

„Nr. 107/11.I.2007

Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale cu următoarele date:

– fondatori:

1. Naghi Gabriel, asociat, cod numeric personal 1620322400184, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Petricani nr. 3A, sectorul 2;

2. Timofte Alexandru-Radu, asociat, cod numeric personal 1490407272631, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 124, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2;

3. Stanciu Vasile, asociat, cod numeric personal 1520305400265, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, Drumul Taberei, nr. 35, bl. F5, sc. 2, ap. 24, sectorul 6;

4. Marin Adrian Marius, asociat, cod numeric personal 1780217431524, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, ap. 36, sectorul 3;

5. Oprea Daniel, asociat, cod numeric personal 1660318434515, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 33, bl. S6, sc. 2, et. 6, ap. 55, sectorul 5;

– administrator persoană fizică: Lespezanu Gabriel Dănuţ, cod numeric personal 1620218214603, domiciliat În Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sectorul 6, durata mandatului nelimitată;

– denumirea: INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA – S.R.L.; – sediul social: Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sectorul 6; – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 746 – activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor i persoanelor; – activitatea principală: cod CAEN 7460 – activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor i persoanelor (pază şi protecţie); – capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat În 1.000 părţi sociale a 10.00 RON fiecare; – durata de funcţionare: nelimitată; – codul unic de Înregistrare: 19262401; – numărul de ordine În registrul comerţului: J 40/19531/2006. (44/645.224)”

 

Şi iată cum se tot încuscresc ascultacii întru binele poporului fără ca acesta din urmă sa aibă habar de apariţia nu numai a armatelor privata dar mai nou şi a serviciilor speciale private. Ca buni  fraţi de arme îşi împart acţiunile firmei conform vechiului principiu „una mie, una ţie, una lui.. „

Cine sunt actorii scenetei  în regia celor de la INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA – S.R.L.?

  1. Marius Adrian Marin (fiul generalului Ionel Marin – fost prim adjunct in SRI)
  2. Gabriel Naghi (fostul director al SPP)
  3. Daniel Oprea (fratele generalului (r) Gabi Oprea-deputat struţo cămilist )
  4. Vasile Stanciu (general SRI-fost sef al diviziunii care coordonează ofițerii acoperiți din SRI)
  5. Radu Timofte (fost director al SRI)
  6. Administratorul : Dănuţ Gabriel Lespezeanu (fost sef de cabinet al directorului SPP in perioada când generalul Naghi ocupa respectiva funcție)

De cheltuit, cheltuie la greu băieţii iar rezultatele sunt cu malformaţii rezultate din încrucişarea nepotrivită dintre izmene moi şi grade de tablă combinate cu prestidigitaţie sau iuţeală de mână şi nebăgarea de seamă specifice chelnerului Oprea bătrân dar şi celui tânăr…

Date financiare INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA SRL

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajaţi

2006 Nedisponbil Nedisponbil 7.941,00 -7.941,00 4
2007 116.663,00 116.679,00 126.412,00 -9.733,00 4
2008 627.053,00 627.385,00 1.006.985,00 -379.600,00 50
2009 2.285.075,00 2.290.227,00 3.283.663,00 -999.169,00 131