Ascultacii

În vreme ce cumnata generalului cu multe stele, Marioara Oprea se gândea cu jale la lunga suferinţă de la Tîrgşor generalul intendenţios cugeta la binele Patriei şi la siguranţa şi liniştea compatrioţilor săi.

Cu rigurozitatea ştiută şi in puţine cuvinte, nu fiindcă ar avea vocabularul limitat ci din dorinţa de a se face înţeles chiar şi la Fundulea, Gabriel Oprea se agită în Camera Deputaţilor cu al său proiect de lege „Propunere legislativă privind autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii naţionale” adus la discuţii încă din 2005.

Ca sa fie omul pregătit de cele ce speră că vor urma se pune pe treabă ţi prin mâna sa lungă terminată cu degetele frăţiorului său drag OPREA DANIEL avansat de la chelner la ascultac dar fără să neglijeze câteva nume celebre întru ale pândarilor şi ascultacilor o pun de o firmă.

Reprodus din Monitorul Oficial PARTEA a IV-a,

 

„Nr. 107/11.I.2007

Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus autorizarea şi înregistrarea societăţii comerciale cu următoarele date:

– fondatori:

1. Naghi Gabriel, asociat, cod numeric personal 1620322400184, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Petricani nr. 3A, sectorul 2;

2. Timofte Alexandru-Radu, asociat, cod numeric personal 1490407272631, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Mihai Eminescu, nr. 124, sc. A, et. 1, ap. 5, sectorul 2;

3. Stanciu Vasile, asociat, cod numeric personal 1520305400265, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, Drumul Taberei, nr. 35, bl. F5, sc. 2, ap. 24, sectorul 6;

4. Marin Adrian Marius, asociat, cod numeric personal 1780217431524, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Lt. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, ap. 36, sectorul 3;

5. Oprea Daniel, asociat, cod numeric personal 1660318434515, aport la capital 2.000,00 RON, data vărsării aportului 30.11.2006, echivalând cu 200 părţi sociale reprezentând 20 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 20 %, domiciliat În Bucureşti, str. Mihail Sebastian, nr. 33, bl. S6, sc. 2, et. 6, ap. 55, sectorul 5;

– administrator persoană fizică: Lespezanu Gabriel Dănuţ, cod numeric personal 1620218214603, domiciliat În Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sectorul 6, durata mandatului nelimitată;

– denumirea: INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA – S.R.L.; – sediul social: Bucureşti, str. Vintilă Mihăilescu, nr. 20, bl. 64, sc. 3, ap. 146, sectorul 6; – domeniul principal de activitate: grupa CAEN 746 – activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor i persoanelor; – activitatea principală: cod CAEN 7460 – activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor i persoanelor (pază şi protecţie); – capitalul social subscris: 10.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat În 1.000 părţi sociale a 10.00 RON fiecare; – durata de funcţionare: nelimitată; – codul unic de Înregistrare: 19262401; – numărul de ordine În registrul comerţului: J 40/19531/2006. (44/645.224)”

 

Şi iată cum se tot încuscresc ascultacii întru binele poporului fără ca acesta din urmă sa aibă habar de apariţia nu numai a armatelor privata dar mai nou şi a serviciilor speciale private. Ca buni  fraţi de arme îşi împart acţiunile firmei conform vechiului principiu „una mie, una ţie, una lui.. „

Cine sunt actorii scenetei  în regia celor de la INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA – S.R.L.?

  1. Marius Adrian Marin (fiul generalului Ionel Marin – fost prim adjunct in SRI)
  2. Gabriel Naghi (fostul director al SPP)
  3. Daniel Oprea (fratele generalului (r) Gabi Oprea-deputat struţo cămilist )
  4. Vasile Stanciu (general SRI-fost sef al diviziunii care coordonează ofițerii acoperiți din SRI)
  5. Radu Timofte (fost director al SRI)
  6. Administratorul : Dănuţ Gabriel Lespezeanu (fost sef de cabinet al directorului SPP in perioada când generalul Naghi ocupa respectiva funcție)

De cheltuit, cheltuie la greu băieţii iar rezultatele sunt cu malformaţii rezultate din încrucişarea nepotrivită dintre izmene moi şi grade de tablă combinate cu prestidigitaţie sau iuţeală de mână şi nebăgarea de seamă specifice chelnerului Oprea bătrân dar şi celui tânăr…

Date financiare INVESTIGATII SI SECURITATE OMEGA SRL

An bilant

Cifră de afaceri (RON)

Venituri (RON)

Cheltuieli (RON)

Profit net / pierdere netă (RON)

Număr angajaţi

2006 Nedisponbil Nedisponbil 7.941,00 -7.941,00 4
2007 116.663,00 116.679,00 126.412,00 -9.733,00 4
2008 627.053,00 627.385,00 1.006.985,00 -379.600,00 50
2009 2.285.075,00 2.290.227,00 3.283.663,00 -999.169,00 131

Oprisme

Tradiţia înşelăciunii este una din însemnele sacre pe blazonul famigliei Oprea. Pentru asta nici măcar nu trebui sa fie cineva născut în famiglie. Poate fi şi adoptat aşa cum este cazul cumnatei generalului izmănar Gabriel Oprea faimoasa OPREA MARIOARA contabilă lichidatoare a firmelor intrate în vizorul opresc.

Săvârșind din greu la faptele eroice de furat, înşelat, jepcuit şi alte minunate fapte de arme opreşti iată că Marioara nu s-a putu da după izmenele lui Gabriel Oprea şi a ajuns să se dea după gratii pe la Penitenciarul de fete cuminţi de la Tîrgşor.

Despre ce este vorba? Linkul alăturat ne spune mai multe:

Dosarul Marioarei Oprea

 

Adică mai exact Mărioara a băgat măna până la cot în borcanul cu  prăjituri şi iată că a venit vremea să dea socoteală. Pe când şi Gabriel Oprea? Poate curând….

Iar Marioara ajunsă în libertate chiar şi provizorie la 27 martie 2007, graţie vajnicului general izmană poate ajunge din nou la umbra gratiilor aşa de dragi famigliei ude are de stat vreo 10 ani buni…

Numãr unic dosar:
(Numãr în format vechi)
 200/120/2007
Înregistrat în data de:  04-06-2008
Obiect dosar:  
Materia juridicã:  
Stadiu procesual:  Apel
Părţi: OPREA MARIOARA : Apelant
S.C. ,,CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV ” S.A. : Intimat
SC CONSULTING LICHIDĂRI SRL BRAŞOV – REPREZENTANTUL PĂRŢII CIVILE SC CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV SA : Intimat
CĂI DE ATAC:  
 
   
TERMENE DE JUDECATÃ:  
Data Detalii
16/02/2007 Amânat
Solutie: Încuviinţează cererea formulată de inculpata Oprea Marioara în sensul amânării cauzei pentru a da posibilitatea acesteia de a-şi angaja un apărător. Se va emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov pentru a comunica instanţei de judecată relaţii referitoare la situaţia juridică actuală a părţii civile SC CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV. Se va cita inculpata la Penitenciarul Târgşor în conformitate cu dispoziţiile art. 177 alin 6 cod procedură penală , cu precizarea datelor acesteia de stare civilă. Se va cita partea civilă , cu menţiunea pentru factorul poştal de a îndeplini corect procedura de citare , prin aplicarea ştampilei unităţii citate. Acordă termen de judecată la data de 19 martie 2007- timpul II .
19/03/2007 Amânat
Solutie: Acordă termen pentru lipsa de procedură cu partea civilă şi în vederea introducerii şi citării a lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov, în calitate de parte civilă. Admite cererea apărătorului inculpatei şi acordă termen de grefă la data de 30.03.2007. Citarea inculpatei cu datele de stare civilă şi menţiunea „prezenţa obligatorie”, la Penitenciarul Târgşor, jud.Prahova. Introducerea în cauză şi citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov, în calitate de parte civilă. Amână cauza la data de 20.04.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.03.2007.
20/04/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile şi acordă termen de judecată pentru lipsa de apărare a inculpatei şi pentru a se lua cunoştinţă despre conţinutul înscrisurilor depuse la dosar la acest termen de inculpată. Ia act că inculpata a fost liberată condiţionat la data de 27.03.2007, potrivit copiei biletului de liberare nr.6203 din 27.03.2007 emis de Penitenciarul Târgşor, jud.Prahova, depus la dosar la acest termen de judecată. Emiterea unei adrese către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, fiindu-ne necesare la soluţionarea cauzei. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de parte civilă. Amână cauza la data de 21.05.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.04.2007.
21/05/2007 Amânat
Solutie: Respinge cererea apărătorului inculpatei, privind citarea martorilor din acte, fiind neîntemeiată în acest moment. Admite cererile şi acordă termen de judecată pentru lipsa dosarelor sus-enunţate. Revenirea cu adresă către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, fiindu-ne necesare la soluţionarea cauzei, care a fost amânată la 2 termene consecutiv pentru lipsa dosarului de urmărire penală ataşat dosarului de mai sus. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de reprezentant al părţii civile. Amână cauza la data de 18.06.2007, timpul 2, ora 11,30. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.05.2007.
18/06/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile apărătorului inculpatului şi procurorului de şedinţă şi acordă termen pentru lipsa dosarului sus-enunţat. Revenirea cu adresă către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, pentru restituirea dosarului nr.518/2006 al Curţii de Apel Ploieşti, la care este ataşat dosarul nr.110/2001 al Tribunalului Braşov precum şi dosarul nr.434/P/2000 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti ( 2 volume ), care priveşte pe inculpaţii Dinu Costel şi Oprea Marioara, deoarece dosarul nr.757/1/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti – Secţia penală, soluţionat prin decizia penală nr.2344/02.05.2007, după ce va fi redactat. Citarea lichidatorului judiciar S.C. CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L Braşov, în calitate de reprezentant al părţii civile. Amână cauza la data de 18.09.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.06.2007.
18/09/2007 Amânat
Solutie: Admite cererea şi acordă termen în vederea citării primilor 2 martori din acte conceptaţi în rechizitoriu. Prorogă discutarea cererii formulate de apărătorul inculpatei, prin care se solicită citarea martorilor Manea Gheorghe, Lascu Eugeniu şi Homorezeanu Florin Liviu, în vederea audierii acestora în prezenta inculpatei, după ce vor fi audiaţi martorii din acte. Amână cauza la data de 15.10.2007, timpul 2, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.09.2007.
15/10/2007 Amânat
Solutie: Admite cererile şi acordă termen pentru lipsa de apărare a inculpatei şi în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu partea civilă. Pune în vedere martorului din acte Burlacu Sabina prezent în şedinţa de judecată de astăzi, să se prezinte şi la termenul următor în vederea audierii. Citarea părţii civile atât la sediul cunoscut cât şi prin lichidatorul judiciar. Citarea martorului din acte Dragotă Paulina care nu s-a prezentat la acest termen de judecată. Amână cauza la data de 05.11.2007, timpul 2, ora 11,00, pentru a fi soluţionată de către completul C9F – judecător Motoroiu Adriana, potrivit repartizării ciclice a dosarelor de fond, întrucât completul C5F – judecător Simona Duvalmă s-a desfiinţat, prin transferul d-nei judecător la Secţia civilă a Tribunalului Dâmboviţa. Pronunţată în şedinţa publică din data de 15.10.2007.
05/11/2007 Amânat
Solutie: Amâna cauza pentru lipsa martorilor din acte.
03/12/2007 Amânat
Solutie: Amânat în vederea administrării probei cu martori.
08/01/2008 Amânat
Solutie: Amânat pentru audierea martorilor Creţu Maria şi Năstase Marian , nominalizaţi în actul de acuzare şi a martorilor Cristof Iacob şi Savu Paul care au dat declaraţii în faza de urmărire penală . Citarea martorilor şi a părţii civile , atât la sediul cunoscut , cât şi prin lichidator judiciar . Emiterea pe numele martorei Creţu Maria a unui mandat de aducere , cu însoţitor.
04/02/2008 Amânat
Solutie: Admite cererile formulate de procurorul de şedinţă şi apărătorul ales al inculpatei privitoare la amânarea cauzei în vederea audierii martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian . Amendarea judiciară cu suma de câte 500 lei , în conformitate cu dispoziţiile art. 198 alin. 2 Cod procedura penala , a martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian, pentru lipsa nejustificată la termenul de judecată la care a fost legal citaţi , în vederea audierii . Emiterea unor adrese către martori prin care să li se aducă la cunoştinţă faptul că s-a dispus amendarea judiciară pentru neprezentarea la instanţă, la termenul de judecată pentru care au fost legal citaţi , cu menţiunea că sancţiunea urmează a se repeta la fiecare termen de judecată , în cazul neprezentării pentru audiere . Emiterea pe numele martorilor Cristof Iacob şi Năstase Marian a unor mandate , cu însoţitor , în conformitate cu dispoziţiile art. 183 Cod procedură penală , cu atenţionarea reprezentantului organului de poliţie însărcinat cu îndeplinirea mandatului , că în cazul în care nu se va asigura prezenţa martorei la instanţă, se va dispune amendarea judiciară sa , în conformitate cu dispoziţiile art. 198 alin. 1 Cod procedură penală . Citarea martorilor Năstase Marian şi Cristof Iacob la adresele indicate de aceştia în declaraţiile date în faza de urmărire penală . Conceptarea şi citarea în calitate de martori a numiţilor Savu Emil Florian, contabil la firma administrată de inculpată , Manea Gheorghe , colaborator al SC GENERAL C.S. EXPORT şi Homorozeanu Florin , director economic al SCCF Braşov , audiaţi în cursul urmăririi penale , cu menţiunea că prezenţa acestora la instanţă este obligatorie , în caz contrar urmând a se face aplicarea dispoziţiilor art. 198 Cod procedură penală referitoare la aplicarea sancţiunii amenzii judiciare . Citarea părţii civile S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV S.A., atât la sediul cunoscut cât şi prin lichidatorul judiciar S.C.CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L.
07/03/2008 Amânat
Solutie: Amână cauza pentru audierea martorilor din acte Homorozeanu Florin şi Lascu Eugen . Citarea părţilor care nu au termenul în cunoştinţă.

01/04/2008 Amânat
Solutie: Amână cauza pentru audierea martorului Lascu Eugeniu şi pentru administrarea probatoriului încuviinţat în circumstanţierea inculpatei .Citarea acestuia la locul de deţinere şi la domiciliul din Braşov . Citarea părţii civile , prin lichidator judiciar.
29/04/2008 Soluţionare
Solutie: Amână pronunţarea , la cererea apărătorului ales al inculpatei , pentru data de 07 mai 2008 , pentru a se depune la dosar note scrise .
07/05/2008 Amânat
Solutie: Amână pronunţarea la data de 12.05.2008.
12/05/2008 Soluţionare
Solutie: În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei reţinută în sarcina inculpatei Oprea Marioara, fiica lui Constantin şi Georgeta, născută la data de 25.05.1960 în Casimcea, judeţul Tulcea, CNP 2600525400361, domiciliată în Bucureşti, str.13 Septembrie nr.137, bloc T1 C, sc.1, et.5, ap.17, sector 5 din infracţiunea prevăzută de art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal în cea prevăzută de art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 – 42 Cod penal . Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata Oprea Marioara din infracţiunea pentru care a fost trimisă în judecată – art. 215 alin. 1, 4 , 5 Cod penal în cea prevăzută de art. 84 alin. 2 din Legea 59/1934. În baza dispoziţiilor art. 215 alin. 1,4,5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 – 42 Cod penal condamnă pe inculpata Oprea Marioara, fiica lui Constantin şi Georgeta, născută la data de 25.05.1960 în Casimcea, judeţul Tulcea, CNP 2600525400361, domiciliată în Bucureşti, str.13 Septembrie nr.137, bloc T1 C, sc.1, et.5, ap.17, sector 5 , la 10 ani închisoare . În baza art. 215 alin. 5 raportat la art. 65 Cod penal interzice inculpatei Oprea Marioara , ca pedeapsă complementară , drepturile prevăzute de art. 64 lit. c Cod penal pe o perioadă de 4 ani . În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei Oprea Marioara , ca pedeapsă accesorie , drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal , de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea pedepsei principale . Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti , conform dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 26/1990 modificată . În baza art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 14 Cod procedură penală cu aplicarea art. 998 şi următoarele Cod civil , obligă pe inculpată la plata sumei de 213.772,0751 RON , cu titlu de despăgubiri civile către S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE BRAŞOV S.A., cu sediul în Braşov, str. Carpaţi nr.15-17, judeţul Braşov – prin lichidator judiciar S.C.CONSULTING LICHIDĂRI S.R.L. cu sediul în Braşov, str.Al.Vlahuţă nr.1A, bloc S 22, scara G, ap.16, judeţul Braşov , sumă ce va fi actualizată la data plăţii cu indicele de inflaţie , luându-se act că suma de 207.727,9 RON a fost recuperată de partea civilă. Respinge cererea de instituire a sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatei, formulată de partea civilă . Obligă pe inculpată la plata sumei de 500 RON , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat . Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpata prezentă , şi de la comunicare pentru părţile lipsă . Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 mai 2008 .

Vrajile lui Ga(ts)by Oprea II: Investitorii straini Gabriel si Sanda Oprea

 

1994

Fondatorul SC ROMLINE TRADING SA, Julian Rosengren, era in deplasare pe termen necunoscut la Jilava. Partea cea mai grea fusese realizata.

Gabriel Oprea tânjea dupa inca o stea. Sanda Oprea tânjea si ea.

Dupa mai multi bani, mai multe camere, servitori si alte lucruri necesare unei vieti pe masura noi lor calitati dobândite prin furt de identitate, fals in documente publice si evident fiind deja pereche se asociasera si aveau gasca lor.

Mariana Oprea cumnata cu pixul si abacul, Daniel Oprea fratele lui Gabriel cu buletinul si pixul când era vorba de semnat ceva, Saimovici Ilie la cârma legalizarilor, iar viitorul mare general de patru stele din Fundulea la cârma distrugatorului HMS “Cu pixul si abacul noi ne umplem sacul”.

S-au dus la culcare semianalfabeti si dimineata s-au trezit ditamai investitorii straini.

CAP. 1 – Dispozitii generale

ART. 3
Prin investitori straini se inteleg persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, dupa caz, cu sediul in strainatate, care efectueaza investitii in România, in oricare din modalitatile prevazute de prezenta lege.

CAP. 3 Facilitati

ART. 14
Investitiile straine sunt scutite de plata impozitului pe profit, astfel:
a) cele efectuate in industrie, agricultura si constructii, pentru o perioada de 5 ani de la data inceperii activitatii productive;
b) cele efectuate in domeniul explorarii si exploatarii resurselor naturale, al comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data inceperii activitatilor respective;
c) cele efectuate in comert, turism, servicii bancare si de asigurare, precum si in orice alte prestari de servicii, pentru o perioada de 2 ani de la data inceperii activitatii.

ART. 15
In afara scutirilor de plata a impozitului pe profit prevazute mai sus si dupa expirarea perioadelor stabilite, se acorda reduceri ale impozitului pe profit, astfel:
a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat in unitatea infiintata in România, pentru largirea si modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricatie sau extinderea activitatii, in scopul obtinerii de profituri suplimentare, precum si pentru investitiile destinate protejarii mediului inconjurator;

(Legea nr. 35 din 3/04/1991 privind regimul investitiilor straine)

Ce era de facut? Nimic complicat.

Un lucru deja parte integranta din viata viitorului ministru al apararii care pe vremea aceea nostalgic privea inapoi la izmenele reci si se impiedica in presuri preocupat de viziunea viitorului mare conducator de osti asupra sortii investitiilor straine in România anilor 90.

Un lucru simplu. Un fals cu care si el si restul gastii erau la fel de obisnuiti cum erau obisnuiti sa respire si sa numere seara bancnotele verzi….

Şi din două semnaturi s-au rebotezat si s-au rezolvat.

Gabriel Oprea a devenit Julian Rosengren iar Sanda Oprea a devenit Adriana.

Mare lucru!

Greu de crezut nu?

Click pe imagine si iata cum iese iepurele din chipiul de viitor ministru, general de 4 stele!

Evident ca semnăturile nu erau vreo arta, iar ei saracii de unde sa stie ca exista arhive necontrolabile si scapate de sub ochiul ager al mareşalului 4 stele? au dat cu pixul pe deasupra hartiei si uite ce frumos a ieşit!

Vrajile lui Ga(ts)by Oprea: Nu am nicio pata in cariera mea militara sau publica

FDpr

Imaginea te poate insela si face sa crezi ca este vorba de o păcaleală de 1 aprilie, cu imaginea unui individ care nu are ce căuta în ea. Dar ajungi repede la concluzia ca este doar o combinaţie subtilă intre incompeţentă şi gandire de gang sau mai pe şleau spus ticăloşie pe faţă.

Ce zice Domnul Oprea:

Minciuna numărul 1:

“Nu am nici o pata in cariera mea militara sau publica si nu am nimic de ascuns… In februarie 1993 am trecut in rezerva la cerere si, pana in ianuarie 2001 am fost asociat in cateva firme”.

Adevarul numărul 1:

Toată treaba se întâmpla prin 1992, chiar înainte ca afacerile imobiliare bazate pe falsuri şi parteneri tepuiti sa devină obicei al liderului independenţilor.

Conform datelor de la Registrul Comertului, in 5 august 1992, Gabriel Oprea, impreuna cu George Remus Stanculeanu, inregistreaza societatea Gage Impex SRL, firma ce se ocupa, aţa cum am zis, cu vanzarea de carne, dar şi cu cultura cerealelor şi alte chestii ce ţin de agricultură.

Ori, având în vedere ca Oprea s-a cerut in rezerva din postul de ofiţer de justiţie militară abia în 1993, e pe undeva de înţeles de ce se preface acum că a uitat de acele afaceri.

Ceva mai nasol pentru actualul ministru este că firma respectivă a funcţionat vreo zece ani, până în 26 aprilie 2002, cand a fost radiată. Adică firma a existat şi în perioada in care Gabiâa era director adjunct al Colegiului Naţional de Apărare, între 2000 şi 2001, dar şi in perioada în care era secretar de stat, preşedinte al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Statului, un an mai târziu.

Dar, la drept vorbind, ce mai inseamna o firma ascunsă, pe lângă falsurile în acte executate de actualul general în primii ani de dupa Revoluţie?

Sursa: Academia Catavencu si ONRC.

Minciuna numărul 2:

“Niciodată nu am fost administrator de firma”.

Adevărul numărul 2:

Fără comentarii.

În documentul alăturat, cu mânuţa domniei sale, Gabriel Oprea îşi pune epoletul de acţionar şi steaua de administrator, prima stea mai mare şi piatra unghiulara a construcţiilor înstelate de mai târziu.

Primul miliard se arăta timid la orizont………..  Acţionar şi Administrator

Minciuna numărul 3:

“Era vorba despre doua spatii comerciale, cu suprafata totala de 200 de mp, la parterul unui bloc din sectorul 3, intr-o zona fara vad comercial.”

Adevărul numărul 3:

“Antecontract” numarul 1: “Art.1. Societatea comerciala “DELTA DESIGN” S. A. vinde si dl. OPREA GABRIEL cumpara spatiul comercial in suprafata de 138 mp. situat in Bucuresti, str. Tina Petre nr. 5, Bl.L41, sector 3.”

“Antecontract” numarul 2: “Art. 1. Societatea comerciala “DELTA DESIGN”S.A. vinde si Societatea comerciala “ROMLINE TRADING” S.A. cumpara spatiul comercial in suprafata de 113 mp. situat in Bucuresti, str. Tina Petre nr. 5, Bl.L41, sector 3.”

Suprafaţa reală: 138 + 113 = 251 mp

Minciuna numărul 4:

“Societatea comerciala a fost lichidata din lipsa de performanta, spatiul a fost vandut si, dupa plata datoriilor, fiecare asociat a primit o suma corespunzatoare partilor sociale detinute.

Adevărul numărul 4:

“In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 11.07.1994, SC ROMLINE TRADING SA se dizolva incepand cu data de 30.06.1994 conform art. 169 lit. F din Legea 31/1990 ca urmare a reducerii numarului de actionari.”

(Raport al Comisiei de Lichidare la data de 30.11.1995 in perioada de dizolvare si lichidare a SC ROMLINE TRADING SA)

Nu numai ca te gandesti la teleportare ca unul din secretele militare pazite cu strasnicie si stiut doar de initiati dar realizezi brusc ca si Gabita era initiat. Altfel cum sa se adopte o decizie la 11 iulie 1994 si sa se aplice la 30 IUNIE 1994 daca nu doar intorcand cozorocul sepcii spre ceafa si suierand calutului notarial: Inapoi calutul tatii!

Si cu ajutorul calutului de la Notariatul Sectorului 5, balanul Saimovici Ilie, calari Gabita intr-o clipa cat altii in 14 zile…

Minciuna numărul 5:

In mod deliberat sau nu, in articol se face o confuzie intre societatile domnului Rosengren care au avut probleme cu justitia, dar cu care eu personal nu am avut nici o legatura si nici o calitate, cu societatea mai mica in care am detinut actiuni impreuna cu domnul respectiv si cu alte persoane. Aceasta societate nu a avut niciodata probleme cu legea sau cu organele de control si a fost lichidata, asa cum am mai spus, din lipsa de performanta economica.

Adevărul numărul 5:

“Perioada indelungata in care s-a desfasurat actiunea de lichidare s-a datorat urmatoarelor doua cauze principale:

a)….  Multiple nereguli constatate de Comisia de Lichidare gasite in gestiunea SC ROMLINE TRADING SA care au existat pana la data de 30.12.1994 si care au fost preluate de catre noua administratie fara a verifica in prealabil, doar cu un proces verbal;

b)….. Dificultatea in care au fost puse organele de control, ale Ministerului de Finante din Municipiul Bucuresti, care au constatat nereguli si in ce priveste obligatiile societatii fata de Stat si catre alte organisme, care nu au fost achitate pana la sfarsitul anului 1993 precum si unele mici intarzieri in plata unor obligatii”

(Raport al comisiei de cenzori din cadrul S.C. ROMLINE TRADING SA intocmit in perioada de dizolvare si lichidare incheiat la data de 30.11.1995)

Minciuna numărul 6:

Nu am avut niciodata, in ultimii 18 ani, nici o discutie in contradictoriu pe aceasta tema si niciun litigiu, de orice natura, cu domnul Rosengren.

Adevărul numărul 6:

Dreptul la replica este publicat in revista Q Magazine din 1 aprilie 2010. Domnul Oprea recunoaşte astfel direct si fără echivoc relaţia noastra, (de afaceri evident), inceputa din primavara lui 1992 pe care insa de cele mai multe ori o neaga cu motivatia ca atunci era ofiter activ.

 

Luand in consideratie data publicarii dezmintirii aceasta trebuie sa fie perceputa ca o adunatura de minciuni asa cum se si demonstreaza mai sus, desi cu siguranta ca Domnul Oprea ar putea sa se ascunda in spatele lat al glumelor de 1 aprilie si sa defineasca articolul ca pe o gluma de 1 aprilie.

In ultima varianta trebui insa sa admita ca intreaga sa poveste, cu ascensiunea demna de un Napoleon modern, este de fapt o gluma rasuflata, construita pe josnicie, minciuna, violuri economice cu premeditare si alte fapte brave demne de un individ atat de inzestrat cum este Domnul Gabriel Oprea.

Că jocurile sale au dus la instalarea unui impostor pe o funcţie de înaltă responsabilitate in orice Ţară condusa dupa principiile statului de drept este doar penibil si jenant nu numai pentru Tara dar mai ales pentru cei ce o reprezinta si acceptand coabitarea cu un impostor ajung lipiti in acelasi butoi cu clei.

Nu este asa Domnule Presedinte Traian Basescu?

Nu va deranjează mirosul putred degajat de domnul Oprea?

Nu va pare jenanta asocierea?

 

Mie îmi pare cel puţin jenantă şi cred ca la fel şi multor altora care însă aleg să tacă neştiind din ce parte bate vantul şi ce uragane pot sa stârnească spunând deschis ce cred.

 

 

“Minciunile sunt ca o putină plină cu clei. Când începi cu ele rămâi lipit undeva …”

(Citat dintr-un clasic in viata. ALM)

The great Ga(ts)by!

mr-oprea-2

Datorită insistenţei cu care Domnul Ministru al Apărării, Domnul Gabriel Oprea alege să intre în competiţia politică dezminţind cu cerbicie orice acuzaţie adusă de mine în ceea ce îl priveşte am ales să fac publice documente care pot sa ilustreze parti dintr-o poveste de viata documente care îl implică şi acuză fără a mă limita la asta,.

Deci sa trecem la Domnul Oprea.

Voi începe prin a face publica o copie a unui mesaj transmis Domnului Oprea prin fax dar şi prin scrisoare recomandată cu confirmarea primirii.

Confirmarea primirii acestuia există, la fel şi restul de documente  pomenite în diverse scrieri.

Nu este un “atac dupa propunerea inaintata Parlamentului de catre CSAT”asa cum Domnul Oprea afirma ci o incercare de “dat prin targ cu fulgi si smoala” a unui hoţ aşa cum se obişnuia cândva nu numai în oraşe dar chiar şi la Fundulea.

Fiecare afirmaţie minicinoasă a Domnului Oprea va fi întâmpinată cu un răspuns întărit cu dovezi incontestabile care vor pune în evidenţa impostura, minciuna, falsitatea, josnicia şi alte calitati ale unui pretins reprezentant al tău cel ce citeşti aceste rânduri.

Episodul 1

Mesajul transmis Domnului Ministru al Apărării, Gabriel Oprea.

La un click distanţă….

Click aici pentru a viziona documentul transmis Domnului Gabriel Oprea!

Episodul 2

Mesajul transmis Preşedintelui Romaniei, Domnul Traian Basescu.

Tot la un click distanţă….

Click aici pentru a viziona documentul transmis Domnului Preşedinte al României

Episodul 3 Plangerea Penală împotriva Domnului Gabriel Oprea, înaintată Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie .

In continuare tot la un click distanţă….

Click aici pentru a viziona plangerea penală impotriva Domnului Gabriel Oprea

Senatorul Valer Marian: Sus mâinile, Gabriel Oprea!

Valer Marian, senator PSD de Satu Mare a facut miercuri o noua interpelare fulminanta. Dupa ce in precedenta a descalcit itele politice ale dosarului “Voicu”, de data aceasta demonstreaza demagogia si ipocrizia ministrului Apararii, Gabriel Oprea in chestiunea pensiilor militarilor. In concluzie, Valer Marian cere demisia lui Oprea.

 

 

Domnule presedinte, doamnelor si domnilor senatori, domnule ministru al Apararii Nationale

Îmi cer scuze, Domnule presedinte, doamnelor si domnilor senatori, domnule ministru al Apararii Nationale

Îmi cer scuze, fata de colegii senatori si fata de distinsii invitati de la balcon (generali si alti ofiteri în rezerva – n.n.), ca nu voi folosi si apelativul “domnule general”, chiar daca v-au cazut patru stele pe umar, chiar daca aveti pieptul plin de decoratii, chiar daca aveti CV-ul plin de doctorate în stiinte juridice si militare, întrucât, pe de o parte, dupa stiinta mea, ca militar activ nu ati condus nici macar un pluton, iar, pe de alta parte, as savârsi o împietate la adresa unor personalitati ilustre ce au obtinut pe merit acest grad militar suprem, de la Hanibal, Cezar si Napoleon Bonaparte, pâna la marii si bravii nostri generali Eremia Grigorescu, Constantin Prezan, Alexandru Averescu si altii, care n-au astazi nici macar dreptul postum sa le pomenim numele si renumele.

Domnule ministru Oprea, am aflat azi-dimineata pe cursa de avion Baia Mare – Bucuresti ca sâmbata nu v-au raspuns la apelul de seara 6 din cei 30 de parlamentari declarati independenti, adica o cincime din efectiv, faptul fiindu-mi confirmat de doi dintre acestia, ambii fosti deputati PSD de Maramures. Stiti de ce n-au raspuns la apel? Pentru ca afirma ca i-ati mintit, sub sloganul demagogic al servirii interesului national, ca le dati functii în institutii deconcentrate, ca le dati bani pentru colegiile lor, ca le rezolvati anumite probleme personale, dar nu le-ati dat nici macar uniformele promise.

Am facut aceasta paranteza pentru ca ati facut o practica din minciuna si demagogie, pentru ca i-ati mintit în fata atât pe militarii pensionari cât si pe noi, pe parlamentari.

Domnule ministru, în data de 22 februarie, v-am adresat prima interpelare parlamentara pe tema pensiilor militare, prin care v-am solicitat sa-mi comunicati care este pozitia oficiala a Ministerului Apararii Nationale si a Marelui Stat Major General în problema pensiilor militare, precum si care este numarul pensionarilor militari ce vor fi afectati de Legea privind sistemul unitar de pensii publice si ce suma se economiseste la bugetul national prin reducerea pensiilor militarilor. În data de 23 martie, mi-ati transmis un raspuns prin care mi-ati comunicat doua aspecte deosebit de importante.

Primul, va citez: “Prin dobândirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, România si-a asumat, de la data de 1 ianuarie 2007, obligatia de a transpune acquis-ul comunitar, inclusiv în ceea ce priveste sistemul pensiilor militare de stat.

Ca urmare a consultarilor bilaterale, desfasurate între expertii Comisiei Europene si reprezentantii institutiilor române care se încadreaza în sistemele de pensii ocupationale, a rezultat caracterul imperativ al modificarii legislatiei incidente. Astfel a fost emisa Ordonanta de urgenta nr. 77/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, aprobata prin Legea nr. 14/2008. În majoritatea statelor membre NATO si UE, cât si în alte state, principiile si metodologia privind stabilirea pensiilor militare prezinta particularitati distincte fata de cel al pensiilor din sistemul public, fiind reglementate prin legi separate sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singura lege împreuna cu pensiile civile.” Din acest raspuns rezulta ca România s-a conformat aquis-ului comunitar cât si legislatiei nord-atlantice.

Al doilea, va citez: .”La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin programul asigurat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, au fost efectuate simulari pentru determinarea cuantumului pensiei în cazul aplicarii metodei de calcul a pensiilor conform noilor legi. Pentru toate situatiile care au fost analizate, cuantumul pensiilor obtinut prin aplicarea prevederilor proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost mai mic cu un procentaj cuprins între 19% si 69% fata de cuantumul pensiilor stabilite conform actualei legislatii. În consecinta, apreciem ca vor fi afectate toate pensiile aflate în plata, cât si cele ce urmeaza a fi stabilite dupa intrarea în vigoare a noii legi”.

Dupa ce a devenit public raspunsul la interpelarea mea, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Mihai Seitan, purtatorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, si inclusiv premierul Emil Boc au catalogat informatia potrivit careia pensiile militarilor ar putea scadea cu pâna la 69% drept “o dezinformare nefericita si nefondata” sau o “concluzie falsa”, pâna ce acest raspuns a ajuns pe ecranele televiziunilor, dupa care au declarat ca simularile au aratat ca majoritatea pensiilor militarilor nu vor scadea, în aceasta situatie putând ajunge doar persoanele care au pensii mai mari de 3.000 de lei, însa diminuarea nu poate fi de 69% în niciun caz.

În aceeasi zi, dupa aceste declaratii, Ministerul Apararii Nationale a precizat, printr-un comunicat, ca ministrul Apararii Nationale, Gabriel Oprea, “nu a propus si si nu va sustine niciodata diminuarea pensiilor militare”, ci face demersuri pentru identificarea modalitatilor în vederea mentinerii drepturilor pensionarilor militari si dupa adoptarea noii legi.

Dupa doua zile, conform unui comunicat remis presei de Sindicatul Militarilor, în cursul unei întâlniri, pe care a avut-o în ziua respectiva la Complexul Militar Haiducul, cu conducerile tuturor structurilor asociative ale militarilor în rezerva si retragere din întregul sistem national de aparare, ministrul Apararii Nationale a reafirmat faptul ca daca actualul proiect de lege va trece neamendat în favoarea tuturor categoriilor de militari, domnia sa îsi va da demisia.

În data de 19 aprilie, folosind demagogic juramântul militar, ati facut urmatoarele afirmatii în aula Senatului, în fata noastra:

I. “Jur credinta patriei mele, România, /Jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, / Jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare./ Asa sa-mi ajute Dumnezeu!/ Domnule presedinte, domnilor senatori, stimati colegi,/ Acesta este juramântul militar si acesta este punctul de plecare al oricarei dezbateri referitoare la salariile, pensiile si drepturile celor care fac parte din Armata Româna”.

II. “Sustin aceasta lege, dar, în egala masura, sustin îmbunatatirea ei prin amendamentele menite sa asigure recompensarea justa a cadrelor militare si a tuturor pensionarilor din sistemul de siguranta nationala – Politie, Jandarmerie, SRI, SIE si SPP. Pentru Armata, o lege strâmba este mai grea decât un razboi drept. Prin urmare, nu pot fi de acord cu nicio masura care duce la scaderea pensiilor militare si ale celor din sistemul de siguranta nationala”.

III. “Poate ca ar fi fost mai comod pentru mine sa închid ochii si sa las ca aceasta lege sa-si urmeze cursul în forma în care a venit de la Guvern. Dar înainte de a fi om politic, am fost educat de Armata Româna si am o datorie de onoare fata de camarazii mei. Vreau sa spun în fata dumneavoastra si în fata întregii opinii publice ca îmi voi duce pâna la capat aceasta datorie. Îi voi apara pe militari indiferent de consecintele politice si voi lupta cu toate fortele pentru ca toti cei din sistemul de aparare sa aiba în societatea noastra statutul pe care îl merita”.

Ce ati facut concret, domnule ministru al Apararii Nationale, dincolo de aceste vorbe sforaitoare, pentru îndeplinirea juramântului si a angajamentului luate în fata Senatului si a militarilor pensionari?

În sedinta Guvernului Boc, în care a fost adoptat proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice ati votat pentru pocnind din câlcâie, fara sa obiectati si fara sa va deziceti de prevederile privind pensiile militare.

În Comisia pentru munca, familie si protectie sociala de la Senat, subalternii dumneavoastra politici nu numai ca nu au venit cu amendamente favorabile militarilor pensionari, dar au si votat împotriva amendamentelor formulate în favoarea acestora de senatorii PSD.

Iar, culmea ipocrizei, în sedinta de plen a Senatului de saptamâna trecuta, respectiv în sedinta de miercuri, 28 aprilie, senatorii independenti au votat din nou împotriva amendamentelor propuse de PSD în favoarea militarilor pensionari.

Inclusiv în alocutiunea dumneavoastra de astazi nu ati rostit clar si raspicat, domnule ministru, ca veti vota ca parlamentar amendamentele formulate în favoarea pensionarilor militari. Va solicit sa ne prezentati acum si aici amendamentele senatorilor independenti la care ati facut referire în alocutiunea de astazi.

Este o distanta prea mare si periculoasa între vorbe si fapte, domnule ministru! Opreste-te, domnule Oprea!

Dati jos minciuna si demagogia din pod, domnule ministru al Apararii! Ridicati mâinile si demisionati!

Plecati la timp întrucât nu numai militarii în rezerva si în retragere sunt nemultumiti, ci si militarii activi mocnesc în cazarmi la gândul ca, dupa privatiunile si sacrificiile vietii de militar, nu vor avea parte de o batrânete demna, decenta si linistita.

Opriti-va si întoarceti-va la dreapta, de unde primiti comenzile politice fara crâcnire.

Stimati colegi senatori! Opriti astazi, prin votul în favoarea motiunii, umilirea pensionarilor si militarilor români! de colegii senatori si fata de distinsii invitati de la balcon (generali si alti ofiteri în rezerva – n.n.), ca nu voi folosi si apelativul “domnule general”, chiar daca v-au cazut patru stele pe umar, chiar daca aveti pieptul plin de decoratii, chiar daca aveti CV-ul plin de doctorate în stiinte juridice si militare, întrucât, pe de o parte, dupa stiinta mea, ca militar activ nu ati condus nici macar un pluton, iar, pe de alta parte, as savârsi o împietate la adresa unor personalitati ilustre ce au obtinut pe merit acest grad militar suprem, de la Hanibal, Cezar si Napoleon Bonaparte, pâna la marii si bravii nostri generali Eremia Grigorescu, Constantin Prezan, Alexandru Averescu si altii, care n-au astazi nici macar dreptul postum sa le pomenim numele si renumele.

Domnule ministru Oprea, am aflat azi-dimineata pe cursa de avion Baia Mare – Bucuresti ca sâmbata nu v-au raspuns la apelul de seara 6 din cei 30 de parlamentari declarati independenti, adica o cincime din efectiv, faptul fiindu-mi confirmat de doi dintre acestia, ambii fosti deputati PSD de Maramures. Åžtiti de ce n-au raspuns la apel? Pentru ca afirma ca i-ati mintit, sub sloganul demagogic al servirii interesului national, ca le dati functii în institutii deconcentrate, ca le dati bani pentru colegiile lor, ca le rezolvati anumite probleme personale, dar nu le-ati dat nici macar uniformele promise.

Am facut aceasta paranteza pentru ca ati facut o practica din minciuna si demagogie, pentru ca i-ati mintit în fata atât pe militarii pensionari cât si pe noi, pe parlamentari.

Domnule ministru, în data de 22 februarie, v-am adresat prima interpelare parlamentara pe tema pensiilor militare, prin care v-am solicitat sa-mi comunicati care este pozitia oficiala a Ministerului Apararii Nationale si a Marelui Stat Major General în problema pensiilor militare, precum si care este numarul pensionarilor militari ce vor fi afectati de Legea privind sistemul unitar de pensii publice si ce suma se economiseste la bugetul national prin reducerea pensiilor militarilor. În data de 23 martie, mi-ati transmis un raspuns prin care mi-ati comunicat doua aspecte deosebit de importante.

Primul, va citez: “Prin dobândirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, România si-a asumat, de la data de 1 ianuarie 2007, obligatia de a transpune acquis-ul comunitar, inclusiv în ceea ce priveste sistemul pensiilor militare de stat.

Ca urmare a consultarilor bilaterale, desfasurate între expertii Comisiei Europene si reprezentantii institutiilor române care se încadreaza în sistemele de pensii ocupationale, a rezultat caracterul imperativ al modificarii legislatiei incidente. Astfel a fost emisa Ordonanta de urgenta nr. 77/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, aprobata prin Legea nr. 14/2008. În majoritatea statelor membre NATO si UE, cât si în alte state, principiile si metodologia privind stabilirea pensiilor militare prezinta particularitati distincte fata de cel al pensiilor din sistemul public, fiind reglementate prin legi separate sau printr-un capitol independent, cuprins formal într-o singura lege împreuna cu pensiile civile.” Din acest raspuns rezulta ca România s-a conformat aquis-ului comunitar cât si legislatiei nord-atlantice.

Al doilea, va citez: .”La solicitarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin programul asigurat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, au fost efectuate simulari pentru determinarea cuantumului pensiei în cazul aplicarii metodei de calcul a pensiilor conform noilor legi. Pentru toate situatiile care au fost analizate, cuantumul pensiilor obtinut prin aplicarea prevederilor proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice a fost mai mic cu un procentaj cuprins între 19% si 69% fata de cuantumul pensiilor stabilite conform actualei legislatii. În consecinta, apreciem ca vor fi afectate toate pensiile aflate în plata, cât si cele ce urmeaza a fi stabilite dupa intrarea în vigoare a noii legi”.

Dupa ce a devenit public raspunsul la interpelarea mea, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Mihai Åžeitan, purtatorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Muntean, si inclusiv premierul Emil Boc au catalogat informatia potrivit careia pensiile militarilor ar putea scadea cu pâna la 69% drept “o dezinformare nefericita si nefondata” sau o “concluzie falsa”, pâna ce acest raspuns a ajuns pe ecranele televiziunilor, dupa care au declarat ca simularile au aratat ca majoritatea pensiilor militarilor nu vor scadea, în aceasta situatie putând ajunge doar persoanele care au pensii mai mari de 3.000 de lei, însa diminuarea nu poate fi de 69% în niciun caz.

În aceeasi zi, dupa aceste declaratii, Ministerul Apararii Nationale a precizat, printr-un comunicat, ca ministrul Apararii Nationale, Gabriel Oprea, “nu a propus si si nu va sustine niciodata diminuarea pensiilor militare”, ci face demersuri pentru identificarea modalitatilor în vederea mentinerii drepturilor pensionarilor militari si dupa adoptarea noii legi.

Dupa doua zile, conform unui comunicat remis presei de Sindicatul Militarilor, în cursul unei întâlniri, pe care a avut-o în ziua respectiva la Complexul Militar Haiducul, cu conducerile tuturor structurilor asociative ale militarilor în rezerva si retragere din întregul sistem national de aparare, ministrul Apararii Nationale a reafirmat faptul ca daca actualul proiect de lege va trece neamendat în favoarea tuturor categoriilor de militari, domnia sa îsi va da demisia.

În data de 19 aprilie, folosind demagogic juramântul militar, ati facut urmatoarele afirmatii în aula Senatului, în fata noastra:

I. “Jur credinta patriei mele, România, /Jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, / Jur sa respect Constitutia, legile tarii si regulamentele militare./ Asa sa-mi ajute Dumnezeu!/ Domnule presedinte, domnilor senatori, stimati colegi,/ Acesta este juramântul militar si acesta este punctul de plecare al oricarei dezbateri referitoare la salariile, pensiile si drepturile celor care fac parte din Armata Româna”.

II. “Sustin aceasta lege, dar, în egala masura, sustin îmbunatatirea ei prin amendamentele menite sa asigure recompensarea justa a cadrelor militare si a tuturor pensionarilor din sistemul de siguranta nationala – Politie, Jandarmerie, SRI, SIE si SPP. Pentru Armata, o lege strâmba este mai grea decât un razboi drept. Prin urmare, nu pot fi de acord cu nicio masura care duce la scaderea pensiilor militare si ale celor din sistemul de siguranta nationala”.

III. “Poate ca ar fi fost mai comod pentru mine sa închid ochii si sa las ca aceasta lege sa-si urmeze cursul în forma în care a venit de la Guvern. Dar înainte de a fi om politic, am fost educat de Armata Româna si am o datorie de onoare fata de camarazii mei. Vreau sa spun în fata dumneavoastra si în fata întregii opinii publice ca îmi voi duce pâna la capat aceasta datorie. Îi voi apara pe militari indiferent de consecintele politice si voi lupta cu toate fortele pentru ca toti cei din sistemul de aparare sa aiba în societatea noastra statutul pe care îl merita”.

Ce ati facut concret, domnule ministru al Apararii Nationale, dincolo de aceste vorbe sforaitoare, pentru îndeplinirea juramântului si a angajamentului luate în fata Senatului si a militarilor pensionari?

În sedinta Guvernului Boc, în care a fost adoptat proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice ati votat pentru pocnind din câlcâie, fara sa obiectati si fara sa va deziceti de prevederile privind pensiile militare.

În Comisia pentru munca, familie si protectie sociala de la Senat, subalternii dumneavoastra politici nu numai ca nu au venit cu amendamente favorabile militarilor pensionari, dar au si votat împotriva amendamentelor formulate în favoarea acestora de senatorii PSD.

Iar, culmea ipocrizei, în sedinta de plen a Senatului de saptamâna trecuta, respectiv în sedinta de miercuri, 28 aprilie, senatorii independenti au votat din nou împotriva amendamentelor propuse de PSD în favoarea militarilor pensionari.

Inclusiv în alocutiunea dumneavoastra de astazi nu ati rostit clar si raspicat, domnule ministru, ca veti vota ca parlamentar amendamentele formulate în favoarea pensionarilor militari. Va solicit sa ne prezentati acum si aici amendamentele senatorilor independenti la care ati facut referire în alocutiunea de astazi.

Este o distanta prea mare si periculoasa între vorbe si fapte, domnule ministru! Opreste-te, domnule Oprea!

Dati jos minciuna si demagogia din pod, domnule ministru al Apararii! Ridicati mâinile si demisionati!

Plecati la timp întrucât nu numai militarii în rezerva si în retragere sunt nemultumiti, ci si militarii activi mocnesc în cazarmi la gândul ca, dupa privatiunile si sacrificiile vietii de militar, nu vor avea parte de o batrânete demna, decenta si linistita.

Opriti-va si întoarceti-va la dreapta, de unde primiti comenzile politice fara crâcnire.

Stimati colegi senatori! Opriti astazi, prin votul în favoarea motiunii, umilirea pensionarilor si militarilor români!

Senator Valer Marian

Demisia de onoare, domnule dezertor politic!

LISTA RUSINII NATIONALE

FDpr

SCRISOARE DESCHISA‚ ADRESATA‚ DOMNULUI DEPUTAT GABRIEL OPREA, LIDER AL FALSILOR INDEPENDENTI DIN PARLAMENT DEMISIA DE ONOARE, DOMNULE DEZERTOR POLITIC!

Va aflati la un loc de frunte pe LISTA NEAGRA‚ – LISTA RUSINII NATIONALE cuprinzînd alesii – deputati si senatori – care au înselat ALEGA‚TORII – prin dezertare politica, prin traseism politic.

ALEGATORII ÎNSELATI au dreptul constitutional sa ceara demisia de onoare imediata a alesilor – deputati si senatori – care au dezertat politic în Parlament, si-au schimbat optiunea politica, au violat grav Constitutia, calcînd în picioare vointa politica a alegatorilor care le-au dat votul si pe care i-a înselat, situîndu-se astfel într-o pozitie de incompatibilitate (art. 60, 70 si 71 din Constitutie).

LISTA OFICIALA‚ a dezertorilor politici din Parlament, a traseistilor politici, este afisata pe site-ul Parlamentului sub falsa denumire de “independenti”. Noi am publicat-o la data de 8 aprilie 2010.

ÎN LISTA NEAGRA‚ vor înscrie si numele deputatilor si senatorilor – dezertori politici – care au trecut direct la PDL sau la alte partide politice, pe masura ce se vor face comunicari oficiale.
LISTA NEAGRA‚ – LISTA RUSINII NATIONALE – va fi republicata periodic – pîna la sfîrsitul actualului mandat parlamentar – pentru ca alegatorii cinstiti si înselati sa stie pe cine au în fata.
MECANISMUL LISTEI. Din LISTA‚ vor fi sterse numele deputatilor si senatorilor – dezertori politici – care îsi vor da demisia de onoare si vor face posibile noi alegeri, în circumscriptiile si colegiile electorale în care au fost alesi, pentru respectarea Constitutiei, a drepturilor alegatorilor, a vointei politice a acestora.

* * *
Daca domnul deputat Gabriel Oprea va face acest gest si îsi va da DEMISIA DE ONOARE, va fi sters din LISTA RUSINII NATIONALE.
Asa este crestineste (am vazut cu totii la televizor ca domnia-sa s-a închinat de doua ori – cînd a depus juramîntul la Cotroceni – ca ministru. Nu ne intereseaza daca într-adevar este si credincios).
ALEGATORII ÎNSELATI sînt indignati si revoltati de comportamentul imoral si ilegal al dezertorilor politici, dar ei nu au la dispozitie decît cuvîntul pe care-l pot rosti înca în libertate: DEMISIA!
ARGINTII (cei 30) înmînati lui Iuda de PUTERE reprezinta unicul motiv, unicul mobil, unicul stimulent pentru dezertorii politici din Parlament. Sfîrsitul lui Iuda a fost tragic, cel din Noul Testament. si a venit repede pentru ca a savîrsit un pacat de moarte, pe care divinitatea nu l-a iertat.
De aceea, mînia si furia ALEGATORILOR trasi pe sfoara de alesi nu pot fi decît extrem de severe.

I. TEMEIURILE ALEGATORILOR.

În Studiul nostru, dat publicitatii la data de 20 martie 2010, cu titlul “Prostitutia politica în Parlament. Explozia coruptiei politice la nivel înalt în regimul dictatorial Basescu” si în analiza data în “Comunicatul” nostru din 8 aprilie 2010, am tratat pe larg fenomenul dezertarii politice, al traseismului politic, substanta acestuia, efectele catastrofale ale acestui fenomen – patronat, dirijat si stimulat de presedintele tarii.
Aveti bunavointa, domnule deputat Gabriel Oprea, si va aplecati cu atentie asupra temeiurilor juridice, constitutionale, politice si mai ales morale – invocate de alegatorii înselati de alesi – pentru a cere în mod ferm demisia din Parlament a dezertorilor politici, a traseistilor politici.
Va solicitam ca – împreuna cu ceilalti dezertori politici – sa tineti seama de considerentele si argumentele noastre, pe care vi le prezentam aici în mod concis si sa reflectati asupra comportamentului dvs. în continuare – pentru a va desprinde de stigmatul care va apasa constiinta.
* Substanta fenomenului dezertarii politice, a traseismului politic, o constituie coruptia politica generalizata în Parlament, la cel mai înalt nivel, în cele mai diverse si variate forme, dar mai ales, subventionata prin functii publice si prin banii publici jefuiti de la bugetul de stat.
* Dreptul alegatorilor – de a nu mai fi înselati si escrocati de alesii parlamentari, de a nu li se mai încalca vointa politica exprimata prin vot – este violat grav în regimul dictatorial Basescu. Violarea aceasta îmbraca forme de criminalitate politica.
* Raportul fundamental, consacrat de Constitutie, dintre alegatori si alesi a fost calcat în picioare în Parlamentul României.
Aceasta a avut loc la îndemnul si cu sprijinul presedintelui tarii, care a folosit coruptia politica, fara rusine si fara nici un respect fata de vointa politica a alegatorilor.
* Mandatul reprezentativ – primit de alesi prin votul dat de alegatorii lor – a fost golit de orice continut, a fost anulat si distrus, prin dezertarea politica, prin schimbarea optiunii politice, a angajamentului solemn luat în fata alegatorilor.
În felul acesta, prezenta acestor alesi – dezertori politici în Parlament – a devenit nelegitima; ei se afla într-o stare de incompatibilitate, întrucît pozitia lor nu mai raspunde vointei politice a alegatorilor (art. 60, 70 si 71 din Constitutie).
Dezertorii politici nu mai reprezinta vointa politica a alegatorilor care le-au dat votul, ci reprezinta numai interesele lor egoiste, meschine si murdare, avantajele lor personale.
* Abuzurile si agresivitatea dezertorilor politici, asa-zisi independenti, au depasit orice limita. Ei au sarit în barca regimului dictatorial Basescu si voteaza masuri antisociale, de marire a somajului, de reducere substantiala a veniturilor salariale si a pensiilor si alte masuri împotriva “celor multi”, a celor saraci.
* Batjocorirea alegatorilor, desconsiderarea si dispretuirea vointei politice a acestora, prin dezertarea politica, prin traseism politic – intra în sfera criminalitatii politice (chiar daca, deocamdata, nu este sanctionata direct juridic), întrucît prin aceasta s-a realizat o noua forma de hotie de voturi în favoarea regimului dictatorial Basescu. Acesta este punctul nostru de vedere sever. Totodata, prin formele variate si diverse, prin implicarea functiilor publice daruite, prin jefuirea banilor publici de la buget, prin avantajele si foloasele materiale necuvenite, prin amplificarea si proportiile excesive – dezertarea politica în Parlament dobîndeste în mod intens trasaturi care tin de sfera criminalitatii politice organizate, de care alegatorii sînt nevoiti sa vorbeasca si sa o condamne. Deci, de aici decurg numai lucruri oribile si condamnabile în plan moral, în plan politic si în plan juridic.

II. FAPTE SI DATE PERSONALE INCRIMINATOARE
1) Caracterizarea de fond, pe care v-a dat-o Traian Basescu în campania electorala din 2004 – va urmareste, va incrimineaza si va acuza. Sînteti “omul cu traista de bani care cumpara voturi”, deci un mafiot. Aceasta caracterizare a intrat în constiinta cetatenilor. Vom ruga televiziunile sa redea scena respectiva în mod repetat pentru ca cetatenii sa stie pe cine au în fata.
Aceasta caracterizare v-a compromis pe dvs., dar în egala masura si pe domnul Traian Basescu, care acum s-a înfratit cu dvs. (corupti si în relatii de tip mafiot), a tratat si negociat direct – cu un dezertor politic, cu un “independent” (“spalat” de rusinea din 2004) si v-a pus sa atrageti si pe altii în fenomenul de dezertare politica.
2) ARGINTII (cei 30) lui Iuda. În cazul dvs., domnul Traian Basescu a facut vizibili acesti “arginti”, sa nu fie nici o îndoiala. V-a acordat decoratii, v-a acordat stele de general (care au ajuns la 4, la maxim) în vazul lumii, ceea ce a stîrnit mînia si nemultumirea cetatenilor si a militarilor de cariera, care s-au exprimat public pentru faptul ca nu cunosc faptele de arme ale ofiterului intendent Gabriel Oprea. V-a facut ministru al apararii, imediat, în ciuda tuturor principiilor; aveti liber la tranzactii si afaceri, la noi si substantiale foloase si avantaje personale. Prin aceasta functie, totul are la baza cheltuirea, risipirea si jefuirea banilor publici de la buget.
3) Mai multe organe de presa curajoase au tratat pe larg, concret si convingator despre “viata, opera si banii” dumneavoastra. Trebuie sa fiti atent, deoarece nu va fac cinste, unele semnalari sînt cu caracter penal – ceea ce va face incompatibil cu functia de ministru si de deputat.
Va trebui sa justificati averea de milionar, din leafa de bugetar: 3 terenuri intravilane, 6 imobile, 2 masini, 500.000 de euro în conturi la banci, plus bijuterii si obiecte de arta în valoare de 60.000 de euro. Deci, un bugetar de succes. Vreo doi ani ati încasat bani de la Parlament (un miliard lei vechi) pentru a va plati chiria, desi locuiati în casa proprie, în Bucuresti. Dar mai ales, trebuie sa clarificati dosarul cu cetateanul romano-suedez Julian Rosengren (condamnat si expulzat de justitia romana); ce ati facut cu bunurile firmei S.C. Romline Trading S.A. – în anii 1992-1995, cînd ati fost actionar la aceasta firma împreuna cu Rosengren, ati devenit administrator si ati lichidat-o, vînzînd imobilele (cele doua spatii comerciale – unul de 138 m.p. situat pe strada Tina Petre nr. 5 si celalalt de 113 m.p. situat la aceeasi adresa). Julian Rosengren a dat în judecata statul roman la Strasbourg, a cîstigat si acum va cere socoteala: ce s-a facut cu bunurile lui, cine si le-a însusit?
Dupa termenii folositi de domnii Traian Basescu si Emil Boc, sînteti un oligarh, un mogul. Mai exact, sînteti un îmbogatit de tranzitie, prin politica, prin functiile obtinute si va trebui sa dati seama si sa aduceti clarificari.
4) Vinovatia si raspunderea dvs. pentru fenomenul de dezertare politica sînt extreme, deoarece ati fost vîrful de lance (dupa propria declaratie), ati traficat si ati atras si pe altii în aceeasi directie, ati organizat aceasta actiune.
5) Prin dezertarea politica a fost batjocorit “interesul national”. Este un abuz fara margini sa va ascundeti dupa “interesul national”. La dvs, si la cei care v-au urmat, nu sînt decît interese egoiste, meschine, murdare, foloase si avantaje personale. Încetati sa mai folositi aceasta sintagma de “interes national”, care va aseaza într-o pozitie total jenanta fata de cetatenii romani.
6) ARMATA murdarita, terfelita si discreditata. De cînd sînteti ministrul apararii, de peste 4 luni, general cu 4 stele, armata româna a fost umilita si batjocorita, prin sute de emisiuni la televiziune si în articole din presa scrisa – de reprezentantii PDL, ai puterii portocalii, pe care dvs. si ceilalti dezertori politici îi sustineti. Aceasta actiune murdara s-a realizat prin proiectul legii pensiilor aprobat de guvernul Boc, care are prevederi pentru reducerea substantiala, total nejustificata, a pensiilor militarilor.
Ca membru al acestui guvern, trebuia sa va dati imediat demisia si sa nu permiteti discreditarea armatei atîtea luni. I-ati silit pe militarii în rezerva sa se organizeze într-un sindicat pentru a-si apara drepturile lor legitime. V-ati asociat acestui proiect de lege, nu ati determinat guvernul sa nu-l prezinte în Parlament în aceasta forma. Acum faceti un joc perfid multumindu-i public în Parlament domnului Traian Basescu (pentru ce?) si va prefaceti ca aparati interesele militarilor. Nu va mai crede nimeni, nici pe dvs., nici pe domnul Traian Basescu – dupa 4 luni de umilire si batjocorire.
V-ati asociat – tot în dauna militarilor – afacerii murdare cu avioane – hîrburi, avioane-rable (F 16), contrar pozitiei expertilor în aviatie, a aviatorilor, care au iesit public sa combata aceasta decizie profund gresita, demonstrînd ca trebuie achizitionate avioane noi (chiar daca mai putine).
În aceasta afacere murdara, pe care o sustineti, sînteti direct responsabil si va trebui sa dati seama. În fapt, este tot o batjocorire a armatei si a banilor publici.
7) Tradarea “celor multi” (care în mod natural se afla pe partea stînga) ati savîrsit-o deja prin asocierea la deciziile guvernului si prin “voturile” date în Parlament pentru legile antisociale privind marirea somajului, prin aruncarea în drum a sute de mii de oameni, prin reducerea substantiala a salariilor, prin reducerea substantiala a pensiilor în anii 2009 si 2010 si prin viitoarea lege a pensiilor si prin alte hotarîri si legi împotriva celor saraci, a “celor multi”.
8) Ati sarit – cu arme si bagaje – în barca regimului dictatorial Basescu, care taie si spînzura în România, violeaza Constitutia si legile tarii. Sînteti sprijinitorul acestui regim dictatorial, al dreptei, al abuzurilor si nelegiuirilor acestuia si va prefaceti ca sînteti de stînga.
Prin aceasta asociere ati adus mari prejudicii democratiei noastre constitutionale.
9) UN NOU FALS, O NOUA‚ ÎNSELACIUNE. Ati initiat, împreuna cu alti dezertori politici – înfiintarea unui nou partid de “centru-stînga”, pus integral în slujba regimului dictatorial de dreapta Basescu. Aceasta noua escrocherie politica va trebui sa fie tratata si evaluata în mod adecvat de societatea civila.
(10) A fost o mare eroare a PSD ca – în persoana dvs. a promovat un parlamentar – lipsit de caracter si de demnitate, un om imoral, care a tradat la prima ocazie. De aceea, PSD are obligatia sa sprijine societatea civila pentru a va determina sa va dati demisia din Parlament, cît mai repede posibil.
Dati-va demisia din Parlament, domnule deputat Gabriel Oprea! Îndemnati si pe ceilalti dezertori politici sa faca la fel si, în primul rînd pe domnii Cristian Diaconescu, si Marian Sîrbu! (carora le vom transmite mesaje similare, cu datele personale incriminatoare si acuzatoare).

III. EFECTELE CATASTROFALE ALE FENOMENULUI DEZERTARII POLITICE ÎN PARLAMENT.

NENOROCIRILE PROVOCATE “CELOR MULTI”
Prin actinile de corupre politica la cel mai înalt nivel în Parlament Presedintele tarii si PDL au realizat o noua hotie de voturi. Dezertarile politice au schimbat structura Parlamentului, a fost grav violata si denaturata vointa politica a alegatorilor români. S-a creat o noua majoritate parlamentara, artificiala, nelegitima, neconstitutionala.
Dezertarile politice au compromis Parlamentul si sistemul democratiei noastre politice. Voturile alegatorilor nu mai conteaza.
Prin cumpararea de “constiinte” în Parlament, de catre presedintele tarii si PDL – pe bani, functii publice, decoratii, jefuirea banilor publici de la buget (si chiar prin santajarea cu dosare penale) s-au schimbat rezultatele alegerilor.
Parlamentul a fost transformat “într-un tîrg” în care se vînd si se cumpara “mandatele reprezentative”, “constiintele” senatorilor si deputatilor.
Dezertorii politici în Parlament au asigurat “majoritatea” necesara regimului dictatorial Basescu pentru batjocorirea intereselor celor multi prin masuri si politici distuctive, antisociale.
Regimul dictatorial Basescu este deplin si consolidat. Presedintele tarii cu ajutorul dezertorilor politici si-a subordonat total si Parlamentul.

IV. ACTIUNI SI MASURI URGENTE
Va atragem atentia dvs. si tuturor dezertorilor politici, ca ACTIUNILE SOCIETATII CIVILE vor continua, cum am anuntat deja si se refera la:
1) Oprobriul public – cu sprijinul mass-media – se va revarsa asupra dezertorilor politici pentru a-i determina sa-si dea demisia de onoare.
2) Alegatorii din colegiile electorale respective sa-i dea în judecata pe dezertorii politici si prin sentinte judecatoresti sa obtina demiterea acestora din Parlament pentru incompatibilitate politica (conform art. 60, 70 si 71 din Constitutie).
3) Alegatorii din toata tara – în calitate de platitori de impozite – sa-i dea în judecata pe dezertorii politici si sa obtina sentinte judecatoresti pentru a opri plata de la buget a indemnizatiilor si cheltuielilor pentru acestia.
4) Societatea civila – cu participarea partidelor – sa determine emiterea unei legi care sa reglementeze demisia obligatorie din Parlament a dezertorilor politici pentru incompatibilitate politica.

De asemenea, va trebui sa se ia masuri politice urgente în sensul ca partidele politice si presedintele tarii sa-si ceara SCUZE alegatorilor care au fost înselati, sa sustina actiunea pentru demisia de onoare din Parlament a dezertorilor politici ca incompatibili si necesitatea organizarii unor noi alegeri în circumscriptiile si colegiile electorale respective.

REFORMA CLASEI POLITICE.

Alungarea dezertorilor politici din Parlament constituie o masura esentiala pentru reformarea clasei politice din România. Televiziunile ar putea sprijini purificarea vietii politice, daca nu ar mai primi la emisiunile lor pe dezertorii politici, care nu si-au dat înca demisia de onoare din Parlament. Acestia sînt oameni imorali, lipsiti de caracter si demnitate, care s-au transformat în marionete ale regimului dictatorial Basescu si care sustin politici si masuri împotriva “celor multi”, a celor saraci.

Grupul de Initiativa “Reînnoirea”
FLOREA DUMITRESCU
GHEORGHE STROE
CRISTIAN APOSTOL